Herko Viimistlus

Herko Viimistlus teguseb aastast 2006. Värskelt väljaõppinud ehitajatena alustasime paar aastat varem.

Põhituumik on aegade algusest jäänud samaks.

Suhtleme kliendiga otse ja teeme töö ise ära. Sellega ei jää info kuhugi toppama ja jooksvad küsimused, mida ikka tekib, saavad kiirelt lahendatud.

Lihtne ja läbipaistev protsess tagab efektiivsuse ja samuti vähendab kommunikatsioonist tulenevate vigade tekkimise võimalust. Ehitusvigade vältimine on kvaliteetse töö kõrval üks meie peamisi eesmärke.

Millega saame aidata?

Võta meiega julgelt ühendust ja kirjuta oma remondi või ehituse ideest. Oma kogemusele toetudes leiame sellele alati parima ja kuluefektiivse lahenduse.